River landscape

A river, which has shaped the landscape for many years, is surrounded by dense forests and mountains

River landscape

You are free to hike or set up camp virtually anywhere you want in the area, as Allemansrätten allows everyone to roam freely in Swedish nature.

Sturegatan

River landscape

OFFICE

null

Sturegatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Gösta Reiland/imagebank.sweden.se

Menu