National Park

Åsnen is Sweden’s 30th national park, it is a large lake archipelago with almost 1000 islands

National Park

The National Park is largely unaffected by human presence and there is unique nature to explore. Åsnen is a great spot for kayaking, biking, fishing or just walking in beautiful surroundings.

Sturegatan

National Park

OFFICE

null

Sturegatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Menu